Tjenester

Jeg bistår private og byggefirmaer med tjenester som er nødvendige i en byggesak/ ev plansak, for å få en kommunal godkjenning, og slik at alle krav blir ivaretatt i forhold til lover og forskrifter i Plan og Bygningsloven.

Plan og Bygningsloven har i den siste tid gjennomgått betydelige revideringer, både i 2007 og nå sist pr. 1. juli 2010, og nye krav er sat til det ferdige produkt i alle typer av byggverk. Det varsles i tillegg yterilgere endringer og nye krav, spesielt angående varme-energi/isolasjon. innen 5 år. Det er satt krav til utforming av søknader- tegninger og produksjonsunderlag, erklæringer og bergninger av ulike art. Alt dette gjør at alle søknader og øvrig prosjektering må utføres i all hovedsak av fagpersoner med godkjenning fra det offentlige.


Godkjenninger/ansvarsretter

Jeg har sentral godkjenning i TKL 2, for prosjektering og ansvarlig søker.