Nyheter


Her kan du lese nyheter om prosjektene jeg holder på med, og om ny teknologi som påvirker byggebransjen.

Nyheter

Godkjenning for uavhengig kontroll.

Ragnar Strand har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i byggesaker. Uavhengig kontroll blir lovpålagt i alle nye søknadspliktige byggesaker fra 1. januar 2013.”


Byggtegning er nå blitt AS

Byggtegning har nå gått fra å være enkeltmannsfortak til å bli AS og har i den forbindelsen endret navn.
Firmaets nye navn er Ragnar Strand, arkitekt- og ingeniørtjenester.


Passivhus

# Passivhus-konseptet ble opprinnelig utviklet av dr. Wolfgang Feist ved Passivhus-insituttet i Tyskland (www.passiv.de). Et passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus. Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard er ca. 25% av energibehovet av en vanlig bolig. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, og varmegjenvinning. For å kunne kalles et passivhus, må følgende 2 hovedkriterier oppfylles:

1. Beregnet årlig energibehov til romoppvarming må ikke overstige 15 kWh/m² per år.

2. Maksimalt effektbehov til romppvarming må ikke overstige 10 W/m². Passivhus har fått stor utbredelse i Tyskland og Østerrike, og etter hvert også i andre land i Europa som Sveits, Belgia, Nederland og Sverige. Også i Norge er interessen for passivhus økende, og det er flere større byggeprosjekter på gang hvor det planlegges passivhus.